پهلو ایستاده با دمبل

پهلو ایستاده با دمبل عضلات اصلی  در حرکت پهلو ایستاده با دمبل عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی دندانه ای قدامی نحوه انجام یک عدد دمبل مناسب به دست بگیرید.  ایستاده پاها به… مشاهده متن کامل

کرانچ نشسته با سیم کش

کرانچ نشسته با سیم کش عضلات اصلی  در حرکت کرانچ نشسته با سیم کش عضلات راست شکمی در گیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام مقابل دستگاه سیم کش دو زانو قرار بگیرید. به طوری… مشاهده متن کامل

پهلو ایستاده با هالتر

پهلو ایستاده با هالتر عضلات اصلی  در حرکت پهلو ایستاده با هالتر عضلات مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی دندانه ای قدامی نحوه انجام  ایستاده و هالتر بدون وزنه بردارید و آن را به پشت عضله… مشاهده متن کامل

شکم هالتر روئینگ

شکم هالتر روئینگ عضلات اصلی در حرکت شکم هالتر روئینگ عضلات راست شکمی درگیر می شود. عضلات کمکی مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی نحوه انجام هالتر را روی زمین قرار دهید. به حالت دو زانو قرار بگیرید. دست ها… مشاهده متن کامل

حرکات تمرینی

حرکات تمرینی آموزش حرکات تمرینی عضلات درگیر در حرکات خطاهای رایج در اجرای حرکات

بالا سینه کراس اور معکوس

بالا سینه کراس اور معکوس عضلات اصلی درحرکت بالا سینه کراس اور معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) ، دو سر بازویی(جلو بارو ) نحوه انجام برای اجرای صحیح… مشاهده متن کامل

خط زیر سینه دمبل

خط زیر سینه دمبل عضلات اصلی درحرکت خط زیر سینه دمبل معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی یک نیمکت شیب دار (شیب منفی) به پشت بخوابید…. مشاهده متن کامل

اطلاعیه

ارائه برنامه تمرین و تغذیه با تخفیف ویژه  

اطلاعیه

امکان مراجعه حضوری در کلینک زیبایی TM