شراگ با دستگاه ساق پا

شراگ با دستگاه ساق پا عضلات اصلی در حرکت شراگ با دستگاه ساق پا عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام روی دستگاه ساق پا قرار بگیرید. قسمت اسفنجی را روی شانه ها قرار دهید. وزنه مناسب انتخاب کنید. بدون خم کردن زانو، کول و سرشانه  را بالا …

شراگ با دستگاه ساق پا ادامه مطلب »