حرکت پل تک پا

حرکت پل تک پا عضلات اصلی در حرکت پل تک پا عضلات سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام روی زمین دراز بکشید . باسن خود را بالا بیاورید به شکلی که ساق یک پا با بالا تنه زاویه… مشاهده متن کامل

حرکت پل

حرکت پل عضلات اصلی در حرکت پل عضله سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام  روی زمین دراز بکشید . باسن خود را بالا بیاورید به شکلی که ساق پا با بالا تنه زاویه ۹۰ درجه بسازد. احساس فشار… مشاهده متن کامل