حرکت کول

کول با دستگاه اسمیت

کول با دستگاه اسمیت عضلات اصلی در حرکت کول با دستگاه اسمیت عضلات ذوزنقه ای در گیر مشود. عضلات کمکی گوشه ای ، متوازی اضلاع ، دلتوئید میانی نحوه انجام در مقابل اسمیت قرار بگیرید. وزنه با وزن مناسب  انتخاب کنید.  هالتر دستگاه در دو دست خود نگه دارید شانه های خود را بالا آورده به طوری …

کول با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »

شراگ با دستگاه ساق پا

شراگ با دستگاه ساق پا عضلات اصلی در حرکت شراگ با دستگاه ساق پا عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام روی دستگاه ساق پا قرار بگیرید. قسمت اسفنجی را روی شانه ها قرار دهید. وزنه مناسب انتخاب کنید. بدون خم کردن زانو، کول و سرشانه  را بالا …

شراگ با دستگاه ساق پا ادامه مطلب »

اسکرول به بالا