خط زیر سینه دمبل

پرس سینه با کش

پرس سینه با کش عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو) نحوه انجام روی نیمکت به پشت بخوابید. یک عدد کش مخصوص را با دستان خود بگیرید به شکلی که از زیر بدن خود رد کرده باشید. کش را باز …

پرس سینه با کش ادامه مطلب »

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضلات اصلی   در حرکت پرس بالا سینه با سیم کش معکوس عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام دسته های تک دست را به دو سمت سیم کش متصل کنید. کراس را پایین قرار دهید. روی یک نیمکت شیب دار …

پرس بالا سینه با سیم کش معکوس ادامه مطلب »

شراگ با هالتر

شراگ با هالتر عضلات اصلی در حرکت شراگ با هالتر عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید. در دستان جلوی بدن نگه دارید. بدون خم کردن آرنج ، کول و سرشانه  را بالا ببرید. عمل دم را انجام دهید. حرکت را تکرار …

شراگ با هالتر ادامه مطلب »

مچ با دمبل روی میز

مچ با دمبل روی میز عضلات اصلی زند پایینی قدامی عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی زانو در مقابل یک نیمکت بنشینید. ساعد خود را روی نیمکت قرار دهید. دمبل ها طوری در دست بگیرید تا کف دست رو به بالا باشد. سپس دمبل ها …

مچ با دمبل روی میز ادامه مطلب »

ساعد با هالتر نشسته

ساعد با هالتر نشسته عضلات اصلی  در حرکت ساعد با هالتر نشسته عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود. عضلات کمکی طویل زند بالایی- بازکننده مچ نحوه انجام  روی یک میز با تکیه گاه بنشینید. هالتر مناسب در دست بگیرید. کف دست رو به پایین باشد. ساعد های خود را روی ران ها بگذارید. دست …

ساعد با هالتر نشسته ادامه مطلب »

پشت بازو کیک بک با دمبل

  پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات اصلی در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید نگه دارید. به حالت خمیده قرار بگیرید و پاها کمی باز باشد. دست را از آرنج …

پشت بازو کیک بک با دمبل ادامه مطلب »

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست   عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با دمبل نشسته تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام یک عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت مناسب نشسته و تکیه دهید. با دو دست دمبل را …

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست ادامه مطلب »

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست   عضلات اصلی در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام دمبل مناسب انتخاب کنید. زانوی یک پا را روی آن قرار دهید. پای دیگر روی زمین کنار نیمکت …

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست ادامه مطلب »

پشت بازو با دستگاه

پشت بازو با دستگاه    عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با دستگاه عضلاتپشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود.   عضلات کمکی سینه ای بزرگ -دلتوئید قدامی   نحوه انجام وزنه مناسب را انتخاب کنید. در قسمت مخصوص دستگاه بنشینید. آرنج خود را در قسمت اسفنجی قرار دهید. دسته ها را بگیرید. …

پشت بازو با دستگاه ادامه مطلب »

پشت بازو با دمبل خوابیده

پشت بازو با دمبل خوابیده   عضلات اصلی  در حرکت پشت بازو با دمبل خوابیده عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت بخوابید.  دمبل ها را بالا بیاورید. دست ها را از آرنج خم کنید. دست را …

پشت بازو با دمبل خوابیده ادامه مطلب »

اسکرول به بالا