زیر بغل پارویی

زیر بغل پارویی عضلات اصلی در حرکت زیر بغل زیر بغل پارویی عضلات بزرگ پشتی،دو سر بازویی (جلو بازو) در گیر می شود. عضلات کمکی متوازی الضلاع، سه سر بازویی (پشت بازو ) نحوه انجام روی قسمت مناسب دستگاه  بنشینید. وزنه مناسب انتخاب کنید. دسته ها را در دست بگیرید . بالاتنه ثابت باشدو کاملاً صاف و …

زیر بغل پارویی ادامه مطلب »