شراگ با دستگاه اسمیت

شراگ با دستگاه اسمیت عضلات اصلی در حرکت شراگ با دستگاه اسمیت عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام مقابل دستگاه اسمیت قرار بگیرید. وزنه مناسب انتخاب کنید. میله هالتر  دستگاه را در دست بگیرید. بدون خم کردن آرنچ، کول و سرشانه  را بالا ببرید. عمل دم را …

شراگ با دستگاه اسمیت ادامه مطلب »