لانگز با دمبل

لانگز با دمبل واکینگ

لانگز با دمبل واکینگ   عضلات اصلی در حرکت لانگز با دمبل واکینگ عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. ایستاده یک پا را به سمت جلو ببرید. سپس پای بعدی جلو ببرید. طوری که زاویه هر دو پا در ناحیه زانو …

لانگز با دمبل واکینگ ادامه مطلب »

لانگز از جلو با دمبل

لانگز از جلو با دمبل   عضلات اصلی در حرکت لانگز از جلو با دمبل عضلات چهار سر ران و سرینی و نزدیک شونده درگیر می شود.   عضلات کمکی همسترینگ   نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. در دست کنار بدن نگه دارید. ایستاده یک پا را به سمت جلو ببرید. طوری که زاویه …

لانگز از جلو با دمبل ادامه مطلب »

اسکرول به بالا