لانگز

لانگز عضلات اصلی در حرکت لانگز عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام حرکت لانگز ایستاده یک پا را به سمت جلو ببرید. طوری که زاویه هر دو پا در ناحیه زانو ۹۰ درجه باشد. سپس پا را برگردانید به حالت اول. و پای بعدی را جلو ببرید. عمل …

لانگز ادامه مطلب »