لانگز

لانگز از پهلو

لانگز از پهلو عضلات اصلی در حرکت لانگز از پهلو عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی عضلات دور شونده نحوه انجام ایستاده یک پا را به سمت پهلو ببرید .  پا را به حالت اول برگردانید . سپس پای بعدی را به پهلو دیگری برده و برگردانید. زانو از پنجه جلوتر نرود. …

لانگز از پهلو ادامه مطلب »

لانگز

لانگز عضلات اصلی در حرکت لانگز عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام حرکت لانگز ایستاده یک پا را به سمت جلو ببرید. طوری که زاویه هر دو پا در ناحیه زانو ۹۰ درجه باشد. سپس پا را برگردانید به حالت اول. و پای بعدی را جلو ببرید. عمل …

لانگز ادامه مطلب »

لانگز از جلو با دمبل

لانگز از جلو با دمبل عضلات اصلی در حرکت لانگز از جلو با دمبل عضلات چهار سر ران و سرینی و نزدیک شونده درگیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. در دست کنار بدن نگه دارید. ایستاده یک پا را به سمت جلو ببرید. طوری که زاویه هر دو پا …

لانگز از جلو با دمبل ادامه مطلب »

لانگز از عقب با دمبل

لانگز از عقب با دمبل عضلات اصلی  در حرکت لانگز از عقب با دمبل عضلات چهار سر ران ،سرینی،نزدیک شونده  در گیر می شود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. ایستاده یک پا را به سمت عقب ببرید. طوری که زاویه هر دو پا در ناحیه زانو ۹۰ درجه باشد. پا …

لانگز از عقب با دمبل ادامه مطلب »

اسکرول به بالا