پرس سرشانه با دستگاه

پرس سرشانه با دستگاه عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با دستگاه عضلات دلتوئید میانی و جلویی ،فوق خاری ،پشت بازو درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ ،ذوزنقه ای نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید. در جای مخصوص بنشینیدو قسمت اسفنجی را روی شانه خود قرار دهید. با فشار دسته ها  …

پرس سرشانه با دستگاه ادامه مطلب »