پرس سرشانه هالتر از جلو

قفسه سینه با سیم کش

قفسه سینه با سیم کش عضلات اصلی درحرکت قفسه سینه با سیم کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،دندانه ای قدامی نحوه انجام نیمکت را میان دستگاه سیمکش قرار دهید. روی نیمکت صاف به پشت بخوابید. دسته های تک دست را به دو طرف سیمکش متصل کنید. کراس پایین …

قفسه سینه با سیم کش ادامه مطلب »

پرس سینه با کش

پرس سینه با کش عضلات اصلی درحرکت پرس سینه با کش عضله سینه ای بزرگ درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید قدامی ،سه سربازویی (پشت بازو) نحوه انجام روی نیمکت به پشت بخوابید. یک عدد کش مخصوص را با دستان خود بگیرید به شکلی که از زیر بدن خود رد کرده باشید. کش را باز …

پرس سینه با کش ادامه مطلب »

شراگ با هالتر

شراگ با هالتر عضلات اصلی در حرکت شراگ با هالتر عضلات بالا برنده کتف – ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام هالتر مناسب انتخاب کنید. در دستان جلوی بدن نگه دارید. بدون خم کردن آرنج ، کول و سرشانه  را بالا ببرید. عمل دم را انجام دهید. حرکت را تکرار …

شراگ با هالتر ادامه مطلب »

شراگ با دمبل

شراگ با دمبل عضلات اصلی در حرکت شراگ با دمبل عضلات بالا برنده کتف -ذوزنقه ای درگیر می شود. عضلات کمکی متوازی الاضلاع نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. در دستان کنار بدن نگه دارید. بدون خم کردن آرنج ، کول و سرشانه  را بالا ببرید. عمل دم را انجام دهید. حرکت را …

شراگ با دمبل ادامه مطلب »

ساعد با دمبل روی نیمکت

ساعد با دمبل روی نیمکت   عضلات اصلی  در حرکت ساعد با دمبل روی نیمکت  عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود. عضلات کمکی طویل زند بالایی- بازکننده مچ نحوه انجام  مقابل یک نیمکت روی زانو بنشینید. دو عدد دمبل مناسب در دست بگیرید. کف دست ها رو به پایین باشد. ساعد های خود را …

ساعد با دمبل روی نیمکت ادامه مطلب »

مچ با دمبل روی میز

مچ با دمبل روی میز عضلات اصلی زند پایینی قدامی عضلات کمکی  کف دستی طویل-زند بالایی قدامی نحوه انجام دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی زانو در مقابل یک نیمکت بنشینید. ساعد خود را روی نیمکت قرار دهید. دمبل ها طوری در دست بگیرید تا کف دست رو به بالا باشد. سپس دمبل ها …

مچ با دمبل روی میز ادامه مطلب »

ساعد با هالتر نشسته

ساعد با هالتر نشسته عضلات اصلی  در حرکت ساعد با هالتر نشسته عضله بازکننده انگشتان دست درگیر می شود. عضلات کمکی طویل زند بالایی- بازکننده مچ نحوه انجام  روی یک میز با تکیه گاه بنشینید. هالتر مناسب در دست بگیرید. کف دست رو به پایین باشد. ساعد های خود را روی ران ها بگذارید. دست …

ساعد با هالتر نشسته ادامه مطلب »

پشت بازو کیک بک با دمبل

  پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات اصلی در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام  دو عدد دمبل مناسب انتخاب کنید نگه دارید. به حالت خمیده قرار بگیرید و پاها کمی باز باشد. دست را از آرنج …

پشت بازو کیک بک با دمبل ادامه مطلب »

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست   عضلات اصلی در حرکت پشت بازو با دمبل نشسته تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی در گیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام یک عدد دمبل مناسب انتخاب کنید. روی یک نیمکت مناسب نشسته و تکیه دهید. با دو دست دمبل را …

پشت بازو با دمبل نشسته تک دست ادامه مطلب »

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست   عضلات اصلی در حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست عضلات پشت بازو یا سه سر بازویی درگیر می شود.   عضلات کمکی  آرنجی   نحوه انجام دمبل مناسب انتخاب کنید. زانوی یک پا را روی آن قرار دهید. پای دیگر روی زمین کنار نیمکت …

پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست ادامه مطلب »

اسکرول به بالا