پرس سرشانه

پرس سرشانه با دستگاه

پرس سرشانه با دستگاه عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با دستگاه عضلات دلتوئید میانی و جلویی ،فوق خاری ،پشت بازو درگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ای بزرگ ،ذوزنقه ای نحوه انجام وزنه مناسب انتخاب کنید. در جای مخصوص بنشینیدو قسمت اسفنجی را روی شانه خود قرار دهید. با فشار دسته ها  …

پرس سرشانه با دستگاه ادامه مطلب »

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته عضلات دلتوئید قدامی و میانی ،پشت بازو ، فوق خاری دگیر میشود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ،سینه ای بزرگ نحوه انجام روی یک نیمکت صاف بنشینید هالتر مناسب را انتخاب کنید  . آن را بالای سر خود بیاورید . …

پرس سرشانه هالتر از جلو نشسته ادامه مطلب »

پرس سرشانه بادمبل نشسته

پرس سرشانه بادمبل نشسته عضلات اصلی در حرکت پرس سرشانه با دمبل نشسته دلتوئید قدامی و میانی ، پشت بازو ، فوق خاری درگیر می شود. عضلات کمکی دلتوئید خلفی ، سینه ی بزرگ نحوه انجام روی یک نیمکت صاف بنشینید دمبل های مناسب را انتخاب کنید . کف دست رو به جلو باشد و …

پرس سرشانه بادمبل نشسته ادامه مطلب »

اسکرول به بالا