ساق پا با دستگاه پرس-Calf Press On Th Leg Press Machine-حرکات تمرینی

ساق پا با دستگاه پرس

ساق پا با دستگاه پرس عضلات اصلی در حرکت ساق پا با دستگاه پرس عضله ساق پا (دوقلو) می شود. عضلات کمکی – نحوه انجام در قسمت مخصوص دستگاه پرس پا بخوابید . پنجه پا را در قسمت پایین صفحه  بگذارید…. مشاهده متن کامل

پرس پا دستگاه خوابیده

پرس پا دستگاه خوابیده عضلات اصلی در حرکت پرس پا دستگاه خوابیده عضلات چهار سر ران و سرینی درگیر می شود. عضلات کمکی عضلات دور شونده نحوه انجام داخل دستگاه بشینید و به قسمت پشت کامل تکیه دهید. باسن خود را به… مشاهده متن کامل