حرکت پل

حرکت پل عضلات اصلی در حرکت پل عضله سرینی درگیر میشود. عضلات کمکی همسترینگ نحوه انجام  روی زمین دراز بکشید . باسن خود را بالا بیاورید به شکلی که ساق پا با بالا تنه زاویه ۹۰ درجه بسازد. احساس فشار… مشاهده متن کامل